Tjänster

Bokföring och redovisning kan vi ta hand om hos oss eller på plats hos dig – du väljer vad som passar dig bäst. Dessutom gör vi ekonomiska analyser, ger skatteråd och hjälper dig att göra budget och följa upp resultat. Du kanske behöver ansöka om nytt lån hos banken – här tar vi tillsammans fram det underlag banken vill ha. Allt för att underlätta för dig och ge dig bästa möjliga förutsättningar för din verksamhet.

Den löpande bokföringen är ju hanteringen av fakturor, kvitton och verifikationer som daglig dags kommer till företaget och ska bokföras. Du lämnar över materialet varje månad när vi träffas eller du skickar brev. Vi kan förstås även ha kontakt via mail och SMS för att diskutera olika frågor.

Skattedeklarationerna sköter vi åt dig via Skatteverkets hemsida. Du ger oss fullmakt att sköta detta. Det gäller alltså moms och arbetsgivaravgifter som ska rapporteras till SKV. Bokslutet är avslutningen på det avslutade året. Om du inte har revisor gör vi bokslutsrapport. I samband med bokslutet gör vi årsredovisning till Bolagsverket om du har aktiebolag.

Kundfakturor kan vi enkelt göra åt dig. Det räcker att du bara skickar underlaget via mail eller SMS.

Löner innefattar ganska mycket. Det är lönespecifikationer, utbetalningslista, underlag för bokföringen och skattedeklarationerna. Kontrolluppgifter till personal och SKV. Om du vill ha hjälp med att betala leverantörsfakturor gör vi det.

Deklarationen till Skatteverket sköter vi åt dig och det görs förstås i samband med bokslutet.

Ofta uppstår problem i smått eller stort. Det kan gälla kontakt med myndigheter eller något annat. Vi ser oss som speaking partner och kan vara behjälplig med stöd.

Löpande bokföring

Redovisning av skattedeklarationer

Bokslut och årsredovisning

Kundfakturor

Löner

Leverantörsbetalningar

Deklaration

Råd och stöd när det behövs

Om oss

Vi inriktar oss mot mindre företag som hantverkare, konsultföretagare, fotografer, läkare, egenföretagare och med anställda från kanske en upp till ett tjugotal.

Man kan säga att vi är det mindre företagets egen ekonomiavdelning. Vi har en gedigen bakgrund med erfarenhet från många branscher och olika specialiteter. Våra kunder finns framför allt inom södra Storstockholm med bas i Tyresö men många kunder i kommuner runtomkring och även i Stockholm City.

Vi erbjuder helservice med vanlig bokföring, löner, skattedeklarationer månadsvis, bokslut och vanliga deklarationer. Vi vill gärna ha en nära och personlig kontakt och känna oss som speaking partner och är behjälplig med såväl större som mindre frågor som alltid dyker upp i ett mindre företag.

Vi är certifierad SRF och följer alltså deras regler. Slå gärna en signal så kan vi diskutera ett eventuellt samarbete!

srf konsulterna